První návštěva u lékaře

První návštěva u lékaře

Naše první návštěva u lékaře bude pravděpodobně nejdelší ze všech návštěv během těhotenství a určitě také nejkomplexnější. Nejen že vám lékař odebere vzorky krve na různé testy a pro­vede řadu vyšetření včetně několika, kte­rá budou provedena pouze při této první návštěvě, ale musí získat řadu důležitých údajů a sepsat vaši podrobnou ana­mnézu. Kromě toho stráví mnoho času odpovídáním na vaše otázky, které na něj určitě budete mít, i tím, že se bude sám vyptávat vás. Také dostanete spoustu dobrých rad, například na to, co máte nebo nemáte jíst, jaké potravinové do­plňky – vitaminy, minerály apod.

– můžete užívat, jesdi můžete či nesmíte dělat určité cviky atd. Takže si předem připravte otázky a obavy, které se vám již vynořily, a také zápisník a tužku, abyste si mohla dělat poznámky.

Postup vyšetření je u různých lékařů různý. Většinou toto vyšetření zahrnuje:

Potvrzení vašeho těhotenství. Lékař bude chtít především zjistit příznaky těhotenství, které pociťujete, datum vaší poslední normální menstruace, aby mohl stanovit očekávané datum porodu nebo skutečné datum, kdy by se mělo dítě narodit, bude chtít vyšetřit známky na děloze a děložním hrdle a zjistit přibliž­nou dobu trvání těhotenství. Pravděpodobně vám naordinuje močový a krevní test na těhotenství.

Kompletní anamnézu. Aby vám lékař mohl věnovat tu nejlepší péči, bude o vás chtít vědět spoustu věcí. Zjistěte si zprávy o svém zdravotním stavu od své rodiny nebo zavolejte svého ob­vodního lékaře, abyste si osvěžila paměť: jde především o vaši osobní anamnézu, tj. probíhající chronické choroby, před­cházející závažnější onemocnění nebo provedené chirurgické zákroky, o výskyt alergie včetně alergií na léky, potravi­nové doplňky (vitaminy, minerály) nebo léky volně prodejné či předepsané, které jste dosud užívala nebo které užíváte v poslední době. Dále jde o rodinnou anamnézu, tj. případné dědičné choroby v rodině vaší i manželově, o chronické choroby blízkých příbuzných, o vrozené vývojové vady v rodině, sklon k potra­tům apod. Dále je třeba znát vaše osobní gynekologické předchorobí, např. věk při první menstruaci, obvyklou délku menstruačního cyklu, trvání a pravidel­nost menstruačního krvácení, popřípadě vaši osobní porodní anamnézu, jako dří­vější porody, spontánní potraty[2]), stejně jako délku předchozích těhotenství, trvání porodních bolestí a průběh porodu. Lékař se vás bude ptát i na sociál­ní poměry, například na věk vašeho manžela a jeho povolání a na váš obvy­klý způsob života – co jíte, cvičíte-li nebo provozujete některý sport, jak a co pijete, jestli kouříte nebo berete rekreačně drogy, a na řadu dalších věcí z vašeho osobního života, které by mohly ovlivnit těhotenství, např. půjde o informace o otci dítěte, o jeho etnic­kém původu apod.

Kompletní tělesné vyšetření. Při něm se zjišťuje váš celkový zdravotní stav: vyšetřuje se srdce, plíce, prsa, břicho. Naměřená hodnota krevního tlaku pak slouží ke srovnání při dalších návštěvách. Zaznamenává se váha před těhotenstvím a váha současná, lékař vám prohlédne ruce a nohy, aby zjistil případné křečové žíly a edémy (otoky z nadbytku tekutiny v tkáních). To slouží jako výchozí hodnota ke srovnávání při následujících kontro­lách. Lékař vám vyšetří zevní pohlavní ústrojí a pomocí zrcadel i stav pochvy a děložního hrdla, popřípadě provede výtěr. Oběma rukama vyšetřuje gyneko­log pánevní orgány (jedna ruka je v pochvě, druhá na břišní stěně), někdy je nutné i vyšetření konečníkem. Lékař také musí změřit rozměry a tvar vaší pánve, kterou bude děťátko při porodu přicházet na svět.

Základní testy. Některé testy se běžně provádějí u každé těhotné ženy, jiné jsou nutné jen v některých krajích nebo je provádějí jen určití odborníci. Některá vyšetření se provádějí pouze za určitých varovných okolností. Mezi nejběžnější předporodní testy patří:

  • krevní testy určující krevní skupinu a Rh faktor, hladinu lid­ského choriongonadotropního hor­monu (hCG) a testy k vyloučení chudokrevnosti
  • vyšetření moče na cukr, bílkovinu, bílé krvinky, krev a přítomnost bakterií
  • byšetření krve na toxoplazmózu; v některých státech se zjišťují i pro­tilátky proti zarděnkám, ale pro vyso­kou proočkovanost to u nás není zapotřebí
  • testy k odhalení závažných infekcí, jako je syfilis, hepatitis (žloutenka) B a dnes i HIV – u nás však pouze se souhlasem pacientky; vyšetření na chlamydie se někdy provádí ve II. tri-mestru
  • genetické testy na cystickou fibrózu, srpkovitou anémii, Tay-Sachsovu chorobu nebo jiné genetické poru­chy, pokud to je vhodné
  • výtěry ke zjištění rakoviny děložního hrdla
  • vyšetření hladiny cukru v krvi (glyké-mie) ke zjištění možného sklonu k cuk­rovce u žen s pozitivní rodinnou ana­mnézou cukrovky a u těch, které mají vysoký krevní tlak nebo již měly nad­měrně velké dítě nebo dítě s vrozenou vadou, či u těch, které příliš přibyly na váze během předchozího těhotenství (u všech žen se provádí test na mož­nost těhotenské cukrovky asi v období 28 týdnů těhotenství)

You must be logged in to post a comment Login