SVATEBNÍ TRADICE A ZVYKY v nedávné minulosti

Zvyky byly velmi podobné současným. Ke klasickým rituálem svatebního dne, za poslední století, díky všeobecnému rozšíření fotografie, přibylo i společné fotografování svatebčanů, a portrétní fotografie novomanželů. Po konec éry socialismu, se svatební páry, fotili většinou v klasických svatebních ateliérech, při jednom pozadí as rekvizitou opakující se na všech fotografiích párů toho-kterého města. Nejčastěji tam odcházeli během hostiny, samotné focení trvalo cca 15 – 20 min. Výstup byl pouze v papírové podobě, další fotografie se daly jen přikoupit.

V době socialismu se odchodem na focení maskoval i utajený církevní sňatek, na kterém byli přítomni pouze svědci a svatební pár. Civilní obřad byl totiž jediným schváleným aktem bývalého režimu. Dial se za přítomnosti všech pozvaných i gratulantů a jeho datum, místo i čas se udával na svatebním oznámení. Za veřejné přiznání k víře, k církevnímu sňatku, zda křtu a prvnímu sv. přijímání a biřmování, hrozilo manželem a jejich potomkům ztížené společenské uplatnění i postihy.

You must be logged in to post a comment Login