Trombóza v těhotenství

Pod trombózou rozumíme vytvoření krevní sraženiny (trombus) v krevní cévě, a tím vyvolané zúžení resp. ucpání této cévy. Pojem trombóza je odvozen od řeckého slova thrombosis, který lze přeložit jako “srážení”.

Nejčastěji se trombózy nacházejí v žilách (flebotrombóza). Postihovány jsou převážně žíly dolní části těla (pánevní žíly a žíly dolních končetin). Tromby však mohou vznikat i v srdečních dutinách. Trombózy arteriálního cévního systému jsou spíše vzácné.

Typickými znaky jsou bolesti a otok lýtka nebo nohy, v závislosti na místa trombózy. Diagnóza se určuje pomocí ultrazvuku nebo flebografiou. Léčba sestává z hemodiluce (heparin) a používání kompresního obvazu. Aby se zabránilo dalším trombózám a následným škodám (ulcus cruris, bércový vřed), je třeba dbát na preventivní opatření.

TrombózaTěhotenství a poporodní období (šestinedělí) je charakteristické fyziologicky změněnou – zvýšenou krevní srážlivostí, která má ochránit matku před vykrvácením při porodu. Na druhé straně však tyto změny zvyšují až pětinásobně pravděpodobnost žilní trombózy během těhotenství. V šestinedělí se udává trojnásobně vyšší riziko žilní trombózy a až osminásobně vyšší riziko plicní embolie ve srovnání se samotným těhotenstvím. Po císařském řezu se ve srovnání s fyziologickým porodem riziko zvyšuje sedminásobně. Zpomalený odtok žilní krve z oblasti pánve a dolních končetin následkem zvětšující se dělohy je dalším faktorem zvyšujícím riziko žilní trombózy. Rozvoj trombózy také podporuje dlouhé ležení, doporučené lékařem jako prevence před předčasným porodem.

Rizikové faktory

– Křečové žíly

– Nadváha (MBI nad 30)

– Věk nad 35 let

– Potrat

– Zvýšený sklon ke srážení krve, např. po velkých operacích, porodu

– Vysoký krevní tlak

– Diabetes mellitus

– preeklampsie

– kouření

– Dlouhé sezení (např. cesta letadlem)

– Vrozený trombofilní stav (zvýšená náchylnost na srážení krve, podmíněna geneticky)

 

Příznaky trombózy

Levá noha je mnohem častěji postižena trombózou než pravá. Příznaky jsou dost charakteristické. Jde zejména o:

– Změnu barvy kůže – bledá, namodralá

– Otoky, tíhy

– Pocit napětí v postižené noze

– Bolesti při chůzi, nebo když nohy visí

 

Náhlá dušnost, kašel a bodavá bolest zad může být příznakem plicní embolie – zde je třeba ihned se obrátit na lékaře.

You must be logged in to post a comment Login