Zarděnky

Zarděnky

„Na výletě na venkov jsem se dostala do styku se zarděnkami, mám si nechat přerušit těhotenství?”

Bohudík je většina těhotných žen vůči zarděnkám imunní, protože je (obvykle v dětství) prodělaly nebo proto, že proti nim byly očkovány a u nás je proočkovanost mimořádně vysoká. Máte tedy dobré vyhlídky, že zarděnky prakticky nemůžete dostat, a proto se jich nemusíte obávat. Jesdiže si nejste jista, že jste imunní, lze to zjistit jednoduchým testem na protilátky, který hodnotí hladinu protilátek proti viru v krvi a provádí se v těhotenství rutinně při první návštěvě u lékaře.

Pokud test nebyl proveden dříve, měl by být proveden teď. Ani v málo pravděpodobném případě, že imunní proti zarděnkám nejste, nemusíte okamžitě uvažovat o drastickém řešení. Pouhý styk se zardénkami nemůže vaše dítě poškodit. Aby mohlo dojít k poškození virem, musíte opravdu onemocnět. Příznaky, které se objevují dva až tři týdny po styku s onemocněním, jsou obvykle mírné (malátnost, zvýšená teplota a zvětšené uzliny, pak o den nebo dva později lehká vyrážka) a mohou někdy proběhnout nepozorovaně.

Krevní zkouška provedená v tomto období však může prokázat, máte-li aktivní infekci. Po 22. týdnu je již možné testovat plod a zjistit, zda byl infikován (dříve se infekce nemusí projevit). Toto testování je však jen zřídkakdy nutné. Bohužel neexistuje způsob, jak dokonale ochránit ženu, která byla ve styku se zardénkami před propuknutím nákazy. Kdysi se běžně podávaly injekce gamag-lobulinu, ale zjistilo se, že jejich působení v prevenci infekce je nejisté.

Pokud byste zarděnkami opravdu onemocněla, musíte si se svým lékařem pohovořit o možném riziku, které z tohoto onemocnění pro plod vyplývá, dříve než se rozhodnete těhotenství přerušit. Je důležité pochopit, že s postupujícím těhotenstvím tato rizika klesají. Pokud žena prodělá infekci v prvním měsíci, je riziko, že u jejího dítěte vznikne závažné vrozené poškození, až 35 procent. Ve třetím měsíci klesá toto riziko na 10 až 15 procent. Později už je riziko jen velmi malé. V rozvinutých zemích je naštěstí možnost kontaktu se zarděnkami pouze velmi malá. Od doby, kdy se očkování proti zarděnkám stalo rutinní záležitostí, je toto onemocnění čím dál větší vzácnosti.

Například v uplynulých letech onemocnělo v USA zarděnkami jen několik set lidí a pouze několik dětí se narodilo s vrozeným zarděnkovým poškozením. Přesto se však, pokud nejste proti onemocnění imunní a nedostala jste při současném těhotenství zarděnky, zbavte pro příští těhotenství těchto obav zcela a nechtě se po porodu očkovat. Po provedeném očkování byste ovšem neměla nejméně po dobu tří měsíců otěhotnět. Pokud byste během této doby náhodně otěhotněla nebo pokud byste byla očkována v časném období těhotenství – ještě předtím, než jste zjistila, že jste těhotná -, nemějte strach. Ačkoli existuje teoretické riziko poškozeni plodu, neexistují zprávy o vrozených defektech typu spojovaného s vrozenými zarděnkami u dětí matek, které byly omylem očkovány v časném těhotenství nebo počaly krátce po provedeném očkování.

You must be logged in to post a comment Login